Home » Ethiek » Utilisme: Bentham

Utilisme: Bentham

Achtergrond
Rechten gestudeerd maar hij had veel kritiek op het systeem en werd geen jurist. Hij wilde een bijdrage leveren aan het hervormen van de samenleving. Beweging: Filosofische Radicalen. Met name de onvoorspelbaarheid van rechters was hem een doorn in het oog. Aard van de daden werd vaak ook niet correct beoordeeld (te serieus/zwaar beoordeeeld of juist niet). Dit is irrationeel. Bentham wilde een codificering van het rechtssysteem.

Utilisme
Het beginsel dat willekeurige daden beoordelen naar gelang zij vergroting of verkleining van het geluk van betrokkenen in het spel is. Motieven en intenties zijn dan zijdelings belangrijk. Vrijheid neigt naar ondergeschiktheid aan het maatschappelijk nut/geluk. Geluk is tegengesteld aan pijn en gelijk aan plezier. Bepaald door intensiteit, duur, zekerheid en extensie (het aantal personen dat betrokken is). een rekensom (hedonistische calculus) bepaalt dan het gevolg en eventueel de sanctie of beloning. Dit systeem is nodig omdat mensen in principe egoïstisch zijn.