Home » Ethiek » Teleologie: McIntyre

Teleologie: McIntyre

Algemeen
McIntyre heeft de deugdethiek doen herleven.

Fenomenologie
McIntyre stelt dat we geen koffer vol deugden hebben zoals Aristoteles zegt. Deugden zijn onderling niet vergelijkbaar en erg bepaald door cultuur en tijdperk. Ethiek doet zich altijd voor in een ervaringscontext. Als je dat negeert leidt dat tot een ongewenste ethiek. Als je ervaring betrekt in ethiek wordt zij ook begrepen.
Huidig hanteren van Kant’s imperatief leidt eigenlijk tot mijn wil is wet, ipv dat mijn wil beteugelt wordt ten gunste van iedereen. Nu is er echter ook heteronomie (net als tijdens Kant) en zit hem nu in de media en de globaliserende massacultuur. Daarmee loopt de autonomie opnieuw gevaar. Aan de andere kant ontstaat dezelfde nostalgie als tijdens Aristoteles. Men wil de gemeenschap als uitgangspunt in een tijd van individualisme. McIntyre probeert de deugden bijvoorbeeld nieuw leven in te blazen.