Home » Ontmoetingen » Paul Ulenbelt (TC ICT)

Paul Ulenbelt (TC ICT)

De tijdelijke commissie had de opdracht om een parlementair onderzoek uit te voeren naar ICT-projecten bij de overheid. De commissie wilde in kaart brengen wat er waarom mis was gegaan of juist goed liep. Daarnaast zou het onderzoek duidelijk moeten maken welke stappen er gezet moesten worden om de informatieprocessen en –stromen bij ICT(-projecten) van de overheid optimaal in te richten.

Op 7 mei 2014 sprak ik met Paul Ulenbelt over mijn ervaring met ICT projecten. Onderwerpen als organisatiebehoeften, technocratie, draagvlak, consumerization, aanbesteding en uitvoering kwamen aan de orde. Daarna volgden nog een aantal mailwisselingen met toelichtingen. Ik schreef er onder andere dit algemene stuk over.

De aanbieding van het eindrapport aan de Voorzitter van de Tweede Kamer was op woensdag 15 oktober 2014 om 9.45 uur in de Thorbeckezaal. Ik was erbij, een leuke ervaring.
Lees het verloop en rapport van het onderzoek hier.


Van links naar rechts: Paul Ulenbelt (SP, ondervoorzitter), Hanke Bruins Slot (CDA), Ton Elias (VVD), Manon Fokke (PvdA) en Paul van Meenen (D66).