Home » Schrijven » Persoonlijk » Levensdruk

Levensdruk

Ik moest huilen. Om Daniël*. Omdat zo’n jong mens verkoos niet meer bij ons te leven. Ik kende hem niet eens, maar wist van zijn bestaan. Een zoon van een voormalig collega en tijdgenoot van mijn twee oudste zoons.
Het bericht van zijn dood kwam hard binnen. Zelf vader hè? Maar ook het besef dat jonge mensen zoveel moeten. Meestal van volwassenen. Maar ook het beeld waaraan ze moeten voldoen. Ook van elkaar. In reclames zie je altijd van die perfecte mensen. Altijd blij. Mooi. Succesvol. En niet eens een vlekje op de kleding. We peperen elkaar in met dit soort beelden. Ook jongeren onderling. We noemen het ‘social media’ maar soms zijn het ‘killing media.’
Ik weet niet waarom Daniël heenging. Waarom hij zo koos. Ik vul het zelf in en dat doet hem in principe geen recht. Ik weet wél dat het tijdperk waarin we leven, met alle beperkingen door een virus, niet bijdraagt aan de bewegingsvrijheid van jongeren. Vrijheid die we al een tijdlang steeds vroeger inperken. Als het kind niet wil stilzitten in de overvolle kleuterklas dan moet dat reeds aangepast. Scholen, deadlines, verwachtingen, prestaties, ouders, banen. Een periferie die in basis al verstikkend kan zijn. Wij doen dat. Met elkaar.
Ik ben geen anti-vaxer, zeker niet. Het tijdperk is zoals het is. Met het bericht van een toename van zelfdoding onder jongeren hebben we een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Want wij zijn volwassen. En jongeren niet, of nauwelijks. Gaan voor eigenbelang, eigen verwachtingen, eigen inzichten en eigen dromen gaat zo vaak ten koste van die jongeren. Die hebben namelijk ruimte nodig. Vrijheid. Tijd om vooral zélf te ontdekken. Veel tijd gaat verloren in taken, voldoen aan eisen van anderen. Dat gaat structureel mis, en de virusbeperkingen dragen bij als katalysator.
Laten we zorgzaam zijn voor onze jongeren. Laten we naar ze luisteren wat ze nu echt nodig hebben. Jongeren zijn geen ganzen die worden vetgemest voor de ganzenlever. Geef ze ruimte mensen.
Rust zacht, Daniël.

 

*fictieve naam