Home » Ethiek

Ethiek

Ethiek is niet altijd sexy. Beetje soft. Ethiek is nadenken over moraal. Moraal is het geheel van door individuen, groepen of culturen geaccepteerde gedragsregels. Moraal is het geheel van waarden. Waarden zijn abstracte en nastrevenswaardige voorstellingen van het goede. Maar waarden zijn ook veranderlijk, soms ongrijpbaar zelfs. Waarden zijn intrinsiek belangrijk. Ze dienen geen instrumenteel belang, of een bepaald doel, maar zijn waardevol als zodanig. Vooral in moeilijke tijden veranderen doelen en daarmee vaak waarden. Als bedrijven waarden veranderen, zeker als dit snel gebeurt, dan is dit vaak niet het gevolg van een verandering vanuit de bedrijfscultuur, maar gestoeld op economisch belang. Daarmee raak je dus het moraal van de groep. Geen enkele maatregel beoogt dit effect bij het bedenken ervan. Ethisch organiseren. Niet voor softies. Voor realisten, die de kracht uit de gemotiveerde groep wil halen om mooie resultaten neer te zetten.