Home » disclaimer, copyright, cookies

disclaimer, copyright, cookies

De lezer die teksten op deze website wil interpreteren als uitlatingen van een bedrijf, of beschreven personages of situaties als herkenbaar acht, krijgt het volgende mee: net als in de schilderkunst bestaat niet alles uit realistisch werk. Teksten op deze website zijn impressionistisch, net als de schilder die de werkelijkheid wat verbuigt om daarmee iets mee te geven aan de kijker. Het doel van de teksten op jans.gr is de lezer iets mee te geven dat tot nadenken stemt.

Als mensen zich herkennen in een tekst is dat in principe mooi, een tekst raakt dan blijkbaar de goede snaar. Als mensen mijzelf herkennen houdt dan die impressionistische schilder in gedachten. Simon Carmiggelt schreef: ‘Uw vrouw kennen we eigenlijk al uit de stukjes! riep de dame, met een stem als roze toiletpapier. Ik lachte maar mee, hoewel het pure onzin is. Want je zegt toch ook niet tegen Shakespeare: ‘Wat hóór ik, heeft uw oom uw pa vergiftigd?’ alleen omdat het in Hamlet staat?

Grondhouding op jans.gr is het ontbreken van de behoefte een rechtspersoon of individu te willen kwetsen of schofferen; teksten zijn soms kritisch, niet kwetsend. Mocht u een reactie willen geven of mocht u zich, ondanks bovenstaande toelichting, toch onprettig voelen door zinsneden; schroom niet contact op te nemen.

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gerard Jans.

Teksten zijn immers als een vingerafdruk; uniek en in dit geval eigendom van Gerard Jans en vallen onder de automatische bescherming van het auteursrecht, hier te lezen. Gebruik van teksten van deze website, zonder toestemming, is dus niet toegestaan.

Hierbij ook de link naar de leidraad van de Raad voor de Journalistiek, die uitgangspunt voor elke journalist zou moeten zijn.

Tot slot de wettelijke waarschuwingen dat (1) de site gebruik maakt van tracking cookies om te achterhalen welke artikelen veel gelezen worden en welke minder. (2) Deze cookies houden overigens geen persoonlijke informatie bij. (3) Bij het delen van een artikel via social media dient eerst ingelogd te worden op die social media, en daarmee voegt de lezer dus zijn identiteit toe, evident.

Gerard Jans.