Home » Publicaties » Boeken

Boeken

2018 – 50 Keer kijken (e-book)
    Dichtbundel ISBN / EAN xxx-xx-xxxxxx-x-x
2017 – Projectmanager in transitie
    Bijdrage (teksten/interviews) aan het boek over veranderend projectmanagement. Van processen en structuren die centraal staan naar aandacht voor gedrag en competentie, om tenslotte uit te komen bij de mens die projecten modelleert naar eigen evenbeeld. ISBN: 978-94-018021-2-3
05/2016 – Eeuwboek (jubileumuitgave) ISVW
    Voor het jubileumboek van de Internationale School Voor Wijsbegeerte heb ik een artikel geschreven over techniek en ethiek. ISBN: 978-9491693-89-2
2012 – Een hele zorg (e-book)
    Losse verhaaltjes van de website gebundeld. ISBN: 978-90-819118-1-8